Communicatiemodellen

Categorie: 

Tags: 

Omschrijving: 

Volgens het linguïstisch communicatiemodel van Roman Jakobson, is communicatie enkel succesvol indien een boodschap wordt doorgegeven via een geschikt medium, waarbij een code moet worden gehanteerd die door zowel de zender als de ontvanger begrijpbaar is, en waarbij de context is gedefinieerd, om de communicatie duidelijk te situeren. Op die manier kan de zender zich uitdrukken op een manier waardoor de ontvanger zich voelt aangesproken.

Toegepast op geschreven communicatie, en gedrukte publicaties in het bijzonder, kan de publicatie op zich, en meer bepaald de vorm van de publicatie, worden beschouwd als het medium.

De gehanteerde code hierbij is een begrijpbare taal. Bij gedrukte publicaties betreft het geschreven taal én vormentaal. De context zijn de redenen waarom, en de omstandigheden waarin de publicatie wordt uitgegeven (door de zender) en gelezen (door de ontvanger).

Binnen dit communicatiemodel worden bij publicaties de verschillende elementen met elkaar verbonden door grafisch design, kortweg de opmaak van het magazine. Grafisch design verenigt de vorm van een publicatie met de boodschap, de zender en het doelpubliek.

Als het gaat over magazines en publicaties wordt grafisch design in een internationale context vaak benoemd als editorial design, of communicatie design. Editorial design beperkt zich niet tot de opmaak, maar doelt op hoe de opmaak van een publicatie interageert met alle elementen binnen de hele communicatie. Zo vormt het de basis van het concept van je magazine of publicatie.

Het editorial design bepaalt (of wordt bepaald door) de gehanteerde code, en houdt rekening met de context waarin de communicatie plaatsvindt. Er moet rekening worden gehouden met de profilering van de afzender, het aanspreken van het doelpubliek, het optimaal presenteren van de inhoud. Indien mogelijk en noodzakelijk moet het ook het puur informerende karakter van de publicatie overstijgen. De ontvanger wordt niet enkel geïnformeerd maar ook aangezet tot actie.

Bron: Jakobson R., Verbal Art, Verbal Sign, Verbal Time (ed. Krystyna Pomorska and Stephen Rudy), Minnesota Archive Editions, 1985.