Audiovisuele communicatie

Categorie: 

Tags: 

Omschrijving: 

Audiovisuele media zijn lang buiten het bereik gebleven van zowel de cultuursector als veel lokale besturen. De voortschrijdende digitalisering maakt audiovisuele toepassingen makkelijker toepasbaar en stukken goedkoper, getuige de vele voorbeelden van videowebsites zoals YouTube, stads-tv en podcasts met geluidsfragmenten. 
 

 1. Omwille van de nog steeds vrij hoge kostprijs is collectieve audiovisuele communicatie een interessante piste. Daarbij worden verschillende culturele boodschappen of activiteiten in één format gegoten. Dat kan in het kader van een redactionele samenwerking met audiovisuele media, als collectieve reclame, maar ook binnen de eigen (collectieve) kanalen zoals website, stads-TV of stadsradio.
   
 2. Door de goedkopere apparatuur en programma's is het aanmaken van audiovisuele content gedemocratiseerd. Iedereen die een beetje handig is met de camera en overweg kan met montagesoftware, kan zijn eigen filmjes in elkaar knutselen. Vergeet evenwel niet dat een zekere vakkennis vereist blijft om degelijk materiaal aan te maken. Dat geldt zeker voor reclamefilmpjes. Een slecht gemaakt filmpje is erger voor het imago dan geen filmpje.
   
 3. Bij audiovisuele communicatie wordt traditioneel gedacht aan (nationale) radio en televisie. Deze media hebben een groot bereik én effect, maar zijn erg duur. Er zijn ook nadelen aan radio en TV. Het zijn erg vluchtige media, waardoor de boodschap verschillende keren herhaald moet worden om effect te hebben.
   
 4. Naast de nationale zenders zijn er ook de regionale radio- en TV-zenders. Zij bereiken een kleiner, maar wel een regionaal publiek dat (in mindere of meerdere mate) overeen stemt met de 'Zone 30'-filosofie. Door die gerichte geografische focus is de kans reëel dat een potentieel geïnteresseerd publiek bereikt wordt. Op dit moment wordt het potentieel van regionale media voor cultuurmarketing niet altijd voldoende ingezien, zowel bij de zenders zelf als bij de cultuursector. Zie ook het luik samenwerking met pers en media.
   
 5. Redactionele aandacht is erg interessant, daar de aanmaakkost van het audiovisueel materiaal verschuift naar de media  zelf. De aandacht voor cultuur is bij de radio- en TV-zenders echter veelal beperkt. Het is dan ook niet evident om aan bod te komen en vaak is een minder 'culturele' invalshoek een vereiste om enige kans te maken.
   
 6. Reclameboodschappen op TV worden steeds vaker weggezapt - digitale TV maakt dat nog makkelijker.
   
 7. Digitale marketing beperkt zich al lang niet meer tot bannering op sites. Het internet wordt steeds belangrijker als drager voor audiovisuele content en reclameboodschappen. Vooral filmpjessites als YouTube en fotosites als Flickr spelen daar een belangrijke rol in.
   
 8. Vriendensites als MySpace bieden totaal nieuwe kansen voor audiovisuele marketing, zeker voor cultuur. Beeld en geluid kunnen immers zo veel meer zeggen dan woorden. De muzieksector sprong als eerste op de kar en ondertussen is ook film een belangrijke speler. Ook andere cultuurvormen kunnen hier nuttig gebruik van maken. En waarom niet steden en gemeenten? De voorwaarde is wel om geloofwaardig te blijven. De minste geur van commercie is fataal. En het hoeft geen betoog dat enkel aantrekkelijke, up-to-date profielen makkelijk nieuwe 'vrienden' kunnen aantrekken.
   
 9. Stads-tv is een vrij recent fenomeen op zowel regionale tv als stedelijke websites. Meestal gaat het om korte uitzendingen waarin een aantal onderwerpen aan bod komen. Cultuur is soms een van de onderwerpen maar dat is niet systematisch het geval. Bovendien is het veelal beperkt tot wat de gemeente zelf organiseert. Naast stads-TV duikt ook stadsradio op. Net zoals stads-TV wordt het veelal zowel op een (lokale) radiozender uitgezonden als op de gemeentelijke website geplaatst.
   
 10. Audiovisuele content wordt op het internet aangeboden onder de vorm van podcasts. Podcasts zijn digitale audio- of videobestanden zoals radioprogramma's of muziekvideo's. Podcasting is een samentrekking van iPod, de draagbare muziekspeler van Apple, en broadcasting, de Engelse term voor uitzenden.

 11. Nog interessant om te vermelden zijn Issuu en Slideshare. Twee kanalen waarmee je gratis je publicaties en presentaties kan publiceren. Vervolgens kan je ze embedden in je eigen website. Zo kan je bv. eenvoudig een doorbladerbaar archief van je UiTmagazine of infoblad maken met Issuu.