Digitale communicatie

Categorie: 

Tags: 

Zelf mee aan de slag: 

Omschrijving: 

Lokale of regionale cultuurcommunicatie kan gebruik maken van bestaande digitale kanalen, zoals de gemeentelijke website. Ze kan er ook nieuwe creëren. Dit onderdeel handelt over websites,  e-zines en interactieve webtools.

In een gemeente of regio zou het publiek idealiter toegang moeten hebben tot verschillende, breed toegankelijke kanalen voor cultuur- en vrijetijdsinformatie: een gedrukte bron, een digitale bron en eventueel een fysiek / telefonisch informatiepunt. Deze hoeven niet noodzakelijk afkomstig te zijn van dezelfde uitgever of organisatie, maar de koppeling tussen verschillende kanalen is wel een voordeel. In dat geval kan het publiek immers op elk mogelijk moment toegang krijgen tot dezelfde, betrouwbare informatie, en dit op de manier die hem of haar het beste uitkomt op dat moment.

 1. Een website is zoals een auto: je hebt allerlei varianten, van een 2PK'tje tot een sportwagen. Afhankelijk van je technische kennis, budget en inzicht in je publiek kan een website er dus totaal anders uitzien, met andere opties en interactieve tools. Denk alweer goed na over je doelgroep en welke aanpak voor hen het meest geschikt is. Is je doelgroep bvb. senioren, dan moet je er rekening mee houden dat slechts een minderheid van hen online is en je de digitale aanpak zult moeten combineren met andere kanalen. Sommige tools zoals blogs blijken bij hen sterk in de smaak te vallen, andere veel minder. Voor andere doelgroepen gelden dan weer andere inzichten.
   
 2. De inhoud moet duidelijk afgebakend worden: kies je voor cultuur of een bredere vrijetijdsbenadering? Wat is daarin het relatieve gewicht van de verschillende domeinen? Hoe verhoudt een cultuur- of vrijetijdssite voor inwoners zich ten opzicht van een toeristische site? Moeten dit aparte sites zijn of zit alles verwerkt in een gemeentelijke of regiowebsite? In welke mate kunnen ze gebruik maken van dezelfde basis? Besteed je aandacht aan niet-gemeentelijk aanbod? Gesubsidieerd aanbod? Commercieel aanbod?
   
 3. In de virtuele wereld geldt meer dan waar ook dat je rekening moet houden met toegankelijkheid. Veel digitale toepassingen schieten hun doel voorbij omdat ze niet gebruiksvriendelijk zijn. Of omdat niet of ontoereikend uitgelegd wordt hoe je ze kunt gebruiken.
   
 4. Ook op vlak van taalgebruik zijn de regels anders dan voor drukwerk. Een tekst lezen op een scherm is iets helemaal anders dan op papier. Internetgebruikers scannen de pagina's op zoek naar de juiste informatie, in plaats van teksten helemaal door te lezen. Complexe zinnen, lange alinea's en passieve zinsconstructies remmen de leesbaarheid.
   
 5. Voor cultuur- en vrijetijdscommunicatie is een agenda dé basis van je informatiedienstverlening. Activiteiten die ingevoerd zijn in de UiTdatabank kunnen op verschillende manieren doorgestuurd worden naar lokale en regionale websites, zodat je maar één keer moet invoeren om de gegevens zowel nationaal als lokaal te publiceren. Daarvoor werden verschillende agendatools ontwikkeld. Van eenvoudig en standaard tot complex en heel flexibel aanpasbaar.
   
 6. Een van de belangrijkste tools om het publiek aan je te binden en mensen naar je website te trekken is een e-nieuwsbrief of e-zine. Het publiek geeft zelf aan dat het geïnteresseerd is in je informatieaanbod en laat toe dat je hen op gezette tijden contacteert. Zorg er dan ook voor dat je e-zine vol staat met links naar items op je website, om zo het publiek aan te sporen om te grasduinen. Verzamel hun contactgegevens en zet ze in voor CRM (Customer Relations Management) en direct marketingtoepassingen.
   
 7. Er duiken steeds meer interactieve webtools op die websites kunnen opleuken. De ene is al bruikbaarder of interessanter dan de andere. Laat je niet verleiden om te investeren in technologische snufjes als het budget of de mankracht ontbreekt om ze te doen leven. Beter geen forum dan een forum dat niet gebruikt wordt. Daarentegen is bvb. online ticketing een service die steeds belangrijker begint te worden voor cultuur en vrije tijd en dan ook meer en meer toepassingen krijgt.
   
 8. Ook via digitale kanalen moet je het publiek prikkelen met uitgekiende selecties op maat van je doelgroep, wervende beschrijvingen en allerhande acties en wedstrijden. Voorzie complementaire actiecomponenten in al je beschikbare kanalen (magazine, e-zine, website, balie…).
   
 9. Besteed voldoende aandacht aan een zo sterk mogelijke koppeling met je andere kanalen én je partners. Zorg voor een herkenbare vormgeving en een sterk logo die consequent toegepast worden. Denk er ook aan om in je website opvallend te verwijzen naar je andere kanalen en vice versa: e-nieuwsbrief, magazine, fysiek en telefonisch onthaal… Maak duidelijk hoe en waar er tickets gekocht kunnen worden. Verwijs door naar de kanalen van je partners en vice versa. Op die manier ontstaat er een synergie tussen de verschillende kanalen en partners en kunnen ze profiteren van elkaar.
   
 10. Pers en media genieten redactionele onafhankelijkheid en werken op maat van hun publiek. Maar hoe doe je dat in een cultureel of gemeentelijk samenwerkingsverband? Een website heeft het voordeel van schier onbeperkte ruimte, maar toch moet een selectie van items redactioneel in de kijker geplaatst worden, als het ware de kersen op de taart. Hou daarbij op de eerste plaats voor ogen waar de behoeften van je publiek liggen, want als zij niet aan hun trekken komen, is je werk hoe dan ook gedoemd tot mislukken. Ten tweede is het interessant om een redactiecel op te richten met een evenredige vertegenwoordiging van de betrokken organisaties, zodat een zeker evenwicht gecreëerd kan worden.