Drukwerk

Categorie: 

Tags: 

Zelf mee aan de slag: 

Omschrijving: 

Drukwerk is d├ę klassieke manier om te communiceren met je publiek. Van folders, brochures en affiches tot kalenders, magazines en brochures. Ondanks het oprukken van digitale communicatie, blijft drukwerk een belangrijke plaats innemen.
 1. Drukwerk is zo'n vanzelfsprekend onderdeel van de communicatieaanpak van de meeste organisaties dat er niet altijd goed over wordt nagedacht. Ook al ben je ervan overtuigd dat dit een noodzakelijk onderdeel is van je communicatie, dat mag je er niet van weerhouden om na te denken over het hoe en waarom.
   


 2. Zoals steeds is de eerste vraag: wie is je primaire doelpubliek? Is drukwerk een goede manier om hen te bereiken of zijn er betere manieren te bedenken? Welke stijl spreekt hen aan? Jongeren blijken nog steeds erg gevoelig voor flyers en affiches. Mik je op senioren? Maak je teksten dan groot genoeg. Denk daarbij ook na over het taalgebruik dat je hanteert.
   


 3. In deze tijden van communicatieoverdaad is collectief drukwerk een interessante piste. Verschillende onderzoeken geven aan dat het publiek meer en meer behoefte heeft aan kanalisering van informatie. Samen investeren in een gemeenschappelijke lokale of regionale kalender of magazine kan mogelijk meer effect ressorteren dan elk voor zich een extra publicatie te maken.
   


 4. Collectieve agenda's en magazines op niveau van een gemeente of regio hebben het voordeel dat ze een trechter bieden op het totaalaanbod van de gemeente of regio. Zo kan het publiek makkelijker in contact komen met organisaties die ze nog niet kennen. Bedenk wel dat een kalender op zich geen wervende kracht heeft: daarmee bereik je enkel die mensen die al zin hebben om iets te ondernemen. Wil je ook anderen actief prikkelen, dan is redactionele omkadering een must.
   


 5. Op welke plaatsen komt jouw publiek en kun je ze via de beschikbare distributiekanalen bereiken? Tegenwoordig word je overal met drukwerk geconfronteerd, tot op het toilet toe. Er zijn dan ook tal van manieren om je boodschap via drukwerk te verspreiden. Van culturele folderrekken en gratis postkaarten tot WC-kaders of affichedistributie in scholen. Van huis-aan-huisbedeling over distributiezuilen tot abonnementsformules. De keuze van de distributiekanalen heeft ook invloed op de benodigde oplage.
   


 6. Hoe kan jouw communicatie opvallen in de overdaad aan visuele impulsen van anderen?  Bij drukwerk is de vormgeving altijd een belangrijk vraagstuk. Enerzijds moet die ervoor zorgen dat jouw communicatie opvalt tussen de rest, maar dit mag niet ten koste gaan van de leesbaarheid van de boodschap. Bekijk vormgeving dan ook zowel door een communicatiebril als door een esthetische bril.
   


 7. Zorg voor een visuele link tussen je drukwerk en de andere communicatie-initiatieven, zodat het publiek sneller jouw boodschap herkent. Vermeld in de mate van het mogelijke ook de andere communicatiekanalen waarover je beschikt: website, telefoonlijn, balie, ... Zo weet het publiek steeds waar het terecht kan voor informatie, en op het moment en de manier die hen het beste uitkomt.
   


 8. Flyers en folders bestaan er in alle maten en vormen. Door de overdaad aan communicatie is het echter een open vraag hoe effectief ze nog zijn. Durf die vraag te stellen. Het is niet omdat iedereen al jaar en dag flyers en folders maakt, dat dit vandaag nog steeds zinvol is.
   


 9. Affiches hebben vooral een ondersteunende en signaalfunctie. Beperk de tekst tot het noodzakelijke. Als de datum van belang is, zet die dan groot en duidelijk. Zorg voor een aandachtstrekkende titel. Zet er de contactgegevens bij voor meer informatie. Zorg voor een duidelijke visuele link met je andere kanalen.
    10. Jaarbrochures zijn een veel gebruikt instrument, vooral bij de podiumkunsten. Dit instrument spreekt vooral een bestaand publiek aan en speelt samen met allerlei abonnementsystemen in op publieksbinding. Wil je een nieuw publiek aanspreken, dan zijn andere publiekstrategie├źn nodig. Zo komen er stilaan meer en meer voorbeelden van collectieve jaarbrochures op niveau van een regio, soms zelfs gekoppeld aan instellingsoverschrijdende abonnementen. Op die manier wordt het bestaande publiek gestimuleerd om ook eens bij een ander te gaan. Dit is een doorstromingsstrategie.