Websites

Categorie: 

Tags: 

Zelf mee aan de slag: 

Omschrijving: 

Collectieve cultuur- en vrijetijdswebsites op niveau van een gemeente of regio bieden het publiek een brede toegangspoort tot het volledige aanbod in de gemeente of regio. Dit kan zowel via een afzonderlijke vrijetijdswebsite als via bestaande kanalen zoals de gemeentelijke website.

 

 1. Voor een samenwerkingsverband met beperkte budgetten kan het interessant zijn om samen te werken met bestaande kanalen, zoals de gemeentelijke website. Voor grote steden en regio's is een aparte vrijetijdssite vaak beter geschikt, zoniet zit het rijke aanbod geprangd tussen de vele andere overheidsinformatie die gecommuniceerd moet worden. Zo'n vrijetijdssite kan eventueel wel een subsite zijn van een bestaande gemeentelijke of regionale website en dus gebouwd met dezelfde technologie. Dit verlaagt de realisatiekost en vergemakkelijkt het beheer. Toch is er geen eenduidig antwoord te geven wat nu de beste oplossing is. Dit hangt immers af van een groot aantal factoren zoals hoeveelheid aanbod, beschikbaar budget, beschikbare mankracht en aanwezigheid van concurrerende (media)initiatieven.
   
 2. Een website is zoals een auto: je hebt allerlei varianten, van een 2PK'tje tot een sportwagen. Afhankelijk van je technische kennis, budget en inzicht in je publiek kan een website er dus totaal anders uitzien, met andere opties en interactieve webtools. De ene is al bruikbaarder of interessanter dan de andere. Laat je niet verleiden om te investeren in technologische snufjes als het budget of de mankracht ontbreken om ze te doen leven. Beter geen forum dan een forum dat niet gebruikt wordt.
   
 3. Voor cultuur- en vrijetijdscommunicatie is een agenda dé basis van je informatiedienstverlening. Activiteiten die ingevoerd zijn in de UiTdatabank kunnen op verschillende manieren doorgestuurd worden naar lokale en regionale websites, zodat je maar één keer moet invoeren om de gegevens zowel nationaal als lokaal te publiceren. Daarvoor werden verschillende agendatools ontwikkeld. Van eenvoudig en standaard tot complex en heel flexibel aanpasbaar.
   
 4. Met een kalender en zoekfunctie ben je er echter nog niet. Ook via digitale kanalen moet je het publiek prikkelen met uitgekiende selecties, wervende beschrijvingen en allerhande acties en wedstrijden. Voorzie complementaire actiecomponenten in al je beschikbare kanalen (magazine, e-zine, website, balie…).
   
 5. Denk alweer goed na over je doelgroep(en) en welke aanpak voor hen het meest geschikt is. Is een van je doelgroepen bvb. senioren, dan moet je er rekening mee houden dat slechts een minderheid van hen online is en je de digitale aanpak zult moeten combineren met andere kanalen. Sommige tools zoals blogs blijken bij hen sterk in de smaak te vallen, andere veel minder. Ze hebben interesse in cultuuraanbod waar andere doelgroepen het misschien minder voor hebben. Voor andere doelgroepen gelden dan weer andere inzichten.
   
 6. In de virtuele wereld geldt meer dan waar ook dat je rekening moet houden met toegankelijkheid. Veel websites schieten hun doel voorbij omdat ze niet vindbaar of niet gebruiksvriendelijk zijn. Of omdat niet of ontoereikend uitgelegd wordt hoe je ze kunt gebruiken. Ook op vlak van taalgebruik zijn de regels anders dan voor drukwerk.
   
 7. Een van de belangrijkste tools om het publiek aan je te binden en mensen naar je website te trekken is een e-nieuwsbrief of e-zine. Het publiek geeft zelf aan dat het geïnteresseerd is in je informatieaanbod en laat toe dat je hen op gezette tijden contacteert.
   
 8. Online ticketing een service die steeds belangrijker begint te worden voor cultuur en vrije tijd. Collectieve ticketing is echter geen evidente zaak. Toch is de vraag groot en duiken er steeds meer geslaagde praktijkvoorbeelden op.
   
 9. Besteed voldoende aandacht aan een zo sterk mogelijke koppeling met je andere kanalen én je partners. Zorg voor een herkenbare vormgeving en een sterk logo die consequent toegepast worden. Zorg voor een consequente inhoudelijke aanpak. Denk er ook aan om op je website opvallend te verwijzen naar je andere kanalen en vice versa: e-nieuwsbrief, magazine, fysiek en telefonisch onthaal… Maak duidelijk hoe en waar er tickets gekocht kunnen worden. Verwijs ook door naar de websites van je partners en vice versa. Op die manier ontstaat er een synergie tussen de verschillende kanalen en partners en kunnen ze profiteren van elkaar.
   
 10. Zorg voor een goede monitoring van het gebruik van je website. Het aantal hits heeft weinig te betekenen. Veel interessanter is te weten hoeveel unieke bezoekers per maand je hebt. En op welke manier ze op je website terecht komen (Google, e-zine, …). Hoeveel pagina's ze gemiddeld bekijken en hoe lang ze op de website blijven plakken. Doe af en toe een gebruikersonderzoek.