Toegankelijkheid

Categorie: 

Tags: 

Zelf mee aan de slag: 

Omschrijving: 

Toegankelijkheid is een belangrijk aspect van zowel communicatie en promotie als onthaal.

 1. Als je publiek er niet in slaagt om je service te vinden, kunnen ze er ook geen gebruik van maken. Toegankelijkheid begint al in de communicatie over de (collectieve) services. Is de tekst begrijpelijk? Is de praktische (reserverings)informatie gemakkelijk terug te vinden? Is de informatie correct? Kunnen mensen makkelijk overgaan tot actie, zonder dat ze zelf nog een aantal omwegen moeten maken?
   
 2. Een belangrijk element van toegankelijkheid is taalgebruik. Aantrekkelijk én begrijpelijk taalgebruik doet al vanaf de eerste stap van de AIDA-cyclus zijn intrede. Met onbegrijpelijk, onaangepast of onaantrekkelijk taalgebruik zul je er nooit in slagen om de aandacht om te zetten in actie en loopt het dus van in het begin mis. Mik daarom eerder op de 'ondergrens' dan de 'bovengrens': hou iemand in gedachten die weinig kent van het onderwerp én die geen al te uitgebreide woordenschat heeft. Die persoon moet je boodschap begrijpen - de anderen zullen het dan zeker ook wel snappen.
   
 3. Toegankelijkheid van het onthaal betreft zowel de (collectieve) balie, de momenten waarop men telefonisch contact kan opnemen en de mate waarin informatie of ticketing beschikbaar is op de website.
   
 4. De fysieke bereikbaarheid heeft onder meer betrekking op openingsuren, ligging, signalisatie en visibiliteit van de culturele of vrijetijdsinformatiebalie. Vanzelfsprekend geldt dit alles ook voor de culturele locaties. Een coherente voetgangerssignalisatie kan een belangrijke hulp zijn in de vindbaarheid van de cultuurorganisaties. Waarom zou je dit soort signalisatie enkel beperken tot toeristische toppers?
   
 5. Ook mobiliteitsaspecten zoals openbaar vervoer en parkings spelen een rol in de toegankelijkheid. Dit is iets waarop individuele organisaties amper invloed kunnen uitoefenen. Op gemeentelijk of regionaal niveau liggen er eventueel wel opportuniteiten voor overleg met de betrokken diensten of bedrijven.
   
 6. Onthaalmedewerkers spelen een fundamentele rol op vlak van toegankelijkheid. In welke mate zijn ze in staat om vragen te beantwoorden? Hoewel collectief onthaal per definitie een eerstelijnsservice is, kan niet verwacht worden dat de medewerkers elk detail van het cultuuraanbod kennen. Dat hoeft ook niet. Een pro-actieve houding en de bereidheid om op zoek te gaan naar een gepaste oplossing is veel belangrijker. Voorwaarde is natuurlijk dat de baliemedewerkers over de juiste instrumenten beschikken om deze rol te kunnen waarmaken, bijvoorbeeld met een goede databank.
   
 7. Ook op vlak van digitaal onthaal spelen aspecten van toegankelijkheid. Vooreerst is er de vindbaarheid van de website. Die kun je op verschillende manieren versterken. Onder meer door ernaar te verwijzen in de andere communicatiekanalen, door een makkelijk te onthouden URL (webadres) te kiezen, door goed te scoren bij de Google zoekresultaten en aanwezig zijn op tal van (portaal)sites en in de communicatiekanalen van partners.
   
 8. Nog een element van digitale toegankelijkheid is gebruiksvriendelijkheid, op internetvlak vaak benoemd met de Engelse term usability. Hoe interessant de service ook is die je aanbiedt, hij gaat volledig de mist in als je publiek zich vast rijdt tijdens de actieprocedure. Gebruiksvriendelijkheid heeft betrekking op alle aspecten van je informatie- en/of ticketingservice: een vlotte vindbaarheid van de praktische (bestel)informatie, het makkelijk in- en uitschrijven op een digitale nieuwsbrief, een eenvoudige reservatieprocedure. Het vroegere blindsurfer-label, dat nu AnySurfer heet, biedt een reeks concrete handvatten om je website te toetsen aan de basisvereisten op vlak van toegankelijkheid.
   
 9. Andersvaliden hebben vanzelsprekend specifieke behoeften op vlak van onthaal. Dat geldt voor de fysieke toegankelijkheid van de balie én het cultuuraanbod, maar ook de mate waarin andersvaliden kunnen uitzoeken welke culturele locaties en activiteiten aangepast zijn aan hun handicap. Met andersvaliden zijn overigens niet enkel rolstoelgebruikers. Denk ook aan mensen met een auditieve of visuele handicap.
   
 10. Maakt de stad of gemeente werk van een kindercultuurbeleid? Denk dan ook na over toegankelijkheid voor kinderen. Is er informatie beschikbaar op kindermaat of worden enkel de ouders aangesproken? Zijn de locaties voorzien op de ontvangst van kinderen, met een kinderhoekje, kindertoiletten, kinderkapstokken? Bekijk het (collectief) onthaal ook eens door een kinderbril.