Culturele stadsfestivals

Categorie: 

Tags: 

Omschrijving: 

Culturele stadsfestivals willen in de eerste plaats een laagdrempelige kennismaking zijn met het lokale cultuurleven. Dit betekent dat bij de programmering bewust nagedacht wordt hoe de drempels zo laag mogelijk gehouden kunnen worden.

  1. Dergelijke evenementen groeien vaak van onder uit. Verschillende organisaties beslissen om samen een evenement te organiseren. De betrokkenheid van de gemeente is geen must maar kan wel interessant zijn. Soms geeft de gemeente de eerste impuls. Dat kan ze gemakkelijk doen vanuit haar centrale helikopterperspectief. Afhankelijk van de lokale situatie kan het aanbod beperkt blijven tot de professionele kunstensector, maar er zijn ook voorbeelden waarbij ook de amateurkunsten en verenigingen deel uit maken van de programmering.

  2. Een cultureel stadsfestival kan op twee publiekstrategieën mikken. Enerzijds het aanspreken van occasioneel publiek dat zelden of nooit participeert aan cultuur maar wel interesse heeft. Hierbij spreken we van kennismakingstrategieën. Anderzijds het stimuleren van het bestaande cultuurpubliek om eens iets anders te proberen. Dan hebben we het over doorstromingstrategieën.

  3. Occasioneel publiek heeft een ander referentiekader dan doorwinterd cultuurpubliek. Als je beide doelgroepen wilt bereiken, dan moet je met beide rekening houden in de totaalaanpak van het evenement.

  4. Door het feestelijke karakter is een cultureel stadsfestival een goede gelegenheid om ook nieuw publiek aan te spreken dat nooit aan cultuur participeert. Bedenk wel dat voor dit publiek specifieke toeleidingsmethodieken nodig zijn, zoals groepsbezoek, bijzonder promotiemateriaal en mogelijk zelfs een aangepaste programmering. Als je deze doelgroepen wilt aanzetten tot herhaalbezoek, is het noodzakelijk dat er ook op andere momenten in het jaar een aangepaste toeleiding bestaat.

  5. Laagdrempeligheid betekent geen knieval voor vervlakking. Een sterke programmering is een noodzaak voor een geslaagd evenement. Het betekent wel dat bij de programmering, de omkadering én de promotie bewust nagedacht wordt hoe de drempels zo laag mogelijk gehouden kunnen worden.

  6. Denk bij het bekend maken van het festival aan ongewone acties en programmaonderdelen die de aandacht kunnen trekken van een breed publiek dat niet noodzakelijk actief op zoek gaat naar cultuur. Trek zo ook de aandacht van de (regionale) pers en media. Zo bereik je niet enkel de cultuurjournalisten, maar ook de populaire pers en media.

  7. Zoals de naam het zegt, spelen culturele stadsfestivals zich af tegen het decor van de stad of gemeente. Over het algemeen is zijn er zowel activiteiten op (ongewone) locaties, in de buitenlucht als in de cultuurhuizen zelf.

  8. In het kader van een cultureel stadsfestival wordt vaak ook een lokale of regionale cultuurmarkt georganiseerd. Daar kunnen cultuurorganisaties en verenigingen zichzelf voorstellen aan een geïnteresseerd publiek. Door de infomarkt te koppelen aan een artistieke programmering, wordt de zuivere informatiefunctie overstegen en kan het publiek aan den lijve ondervinden waar elke organisatie voor staat.

  9. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om het publiek aan te sporen tot herhaalbezoek van de lokale culturele organisaties. Het letterlijk 'over de drempel gaan' kan daarbij helpen. Voorsmaakjes van de programmering van een cultuurorganisatie zijn een vorm van risicoloos proeven. Als het meevalt, komt het publiek een volgende keer misschien wel naar een van jouw andere activiteiten.

  10. Bij een laagdrempelig evenement hoort ook een laagdrempelige prijs. Hou de toegangsprijs democratisch en denk aan een kortingsysteem voor die doelgroepen die er het meeste behoefte aan hebben (kinderen, jongeren, maatschappelijk kwetsbare groepen, studenten, werkzoekenden...).