Inspelen op landelijke evenementen

Categorie: 

Tags: 

Omschrijving: 

Van een geslaagd promotioneel evenement gaat een grote wervende kracht uit. Bij het inspelen op landelijke evenementen profiteer je van een overkoepelende promotie en een ruime uitstraling. Daardoor krijgen collectieve evenementen op niveau van de stad of regio een grote(re) weerklank, niet alleen in de pers maar ook bij het publiek. Heel wat van deze evenementen werken ook samen met de UiTdatabank.

 1. Open Monumentendag, Erfgoeddag, Week van de Amateurkunsten, Week van de Smaak, Bibliotheekweek, Gedichtendag, ... Het aantal landelijke promotionele evenementen zijn al lang niet meer op één hand te tellen. De verschillende culturele subsectoren hebben ontdekt dat een groots opgezet evenement een goede manier is om hun sector in het zonnetje te zetten. Elke van deze evenementen is een min of meer groot (publieks)succes, wat anderen inspireert om dezelfde weg op te gaan.
   
 2. Het grote voordeel van een landelijk evenement is dat er een nationale promotiecampagne mogelijk is. Een dergelijk evenement is interessant voor de landelijke pers en media. Tegelijk zijn deze evenementen lokaal ingebed, waardoor ze ook aantrekkelijk zijn voor de regionale pers. Denk na over ongewone, prikkelende acties en wedstrijden die inspelen op het thema én het lokale of regionale aanbod. Dit is een goede manier om ook de aandacht te trekken van pers en media die minder in cultuur geïnteresseerd zijn.
   
 3. Net als bij andere promotionele evenementen geldt ook in dit geval dat een kwalitatieve programmering een noodzaak is voor blijvend succes. Less is more is daarbij geen slechte leidraad: beter minder activiteiten op de agenda zetten dan de energie verspillen aan een groot aantal activiteiten van mindere kwaliteit.
   
 4. Veel van deze evenementen hebben een jaarlijks wisselend thema. Probeer daar zo goed mogelijk op in te spelen met je activiteiten. Het publiek komt immers vaak naar meerdere van dergelijke evenementen. Als je jaar na jaar een locatie openstelt zonder iets extra's te doen, zal het publiek afhaken. Maak er dus gebruik van!
   
 5. Omwille van de laagdrempelige kennismaking is de toegang tot deze evenementen in het algemeen gratis. De prijs is evenwel niet de enige drempel waar het publiek mee te maken krijgt.
   
 6. Uit publieksonderzoek van onder meer de Erfgoeddag blijkt dat dergelijke evenementen niet noodzakelijk een nieuw publiek aanspreken. Een promotioneel evenement is op zich dus blijkbaar geen garantie voor een nieuw publiek. In de hele aanpak dient het bereiken van nieuw publiek een aandachtspunt te zijn In de programmering en de promotie maar ook in de prijs en de locaties (plaats). De 4 P's dus.
   
 7. Jong geleerd is oud gedaan, zo blijkt uit onderzoek. Besteed in de programmering in jouw gemeente of regio ook aandacht aan kinderen en jongeren. Voor de kinderen kun je daarbij inspelen op Vlieg, het icoontje voor kindercultuuraanbod. In 2006 werd Vlieg bvb. gebruikt in de landelijke campagne van de Erfgoeddag 2006, maar ook de stad Leuven verwerkte het icoontje in de eigen communicatie rond de Erfgoeddag.
   
 8. Een landelijk evenement laat toe om andere soorten partnerships aan te gaan. Bijvoorbeeld met de openbare vervoersmaatschappijen.
   
 9. Op gemeentelijk en regionaal niveau wordt vandaag al vaak ingespeeld op dergelijke evenementen. Maar door het groot aantal landelijke evenementen dat tegenwoordig georganiseerd wordt, is de druk soms erg hoog bij de lokale medewerkers. Als de evenementen uitgaan van verschillende sectoren, is het probleem niet zo groot. Anders is de situatie bijvoorbeeld bij Open Monumentendag en Erfgoeddag, die deels betrekking hebben op dezelfde locaties en organisaties. Heel vaak wordt beroep gedaan op vrijwilligers, voor wie meerdere grote evenementen een zware last kunnen betekenen.
   
 10. De gemeentediensten zijn vaak betrokken partij bij al deze evenementen. In de praktijk betekent dit veelal dat zij niet aan al deze evenementen kunnen meewerken en er een keuze gemaakt dient te worden.