Promotionele evenementen

Categorie: 

Tags: 

Omschrijving: 

Van een geslaagd promotioneel evenement gaat een grote wervende kracht uit. Door de schaalvergroting krijgen collectieve evenementen op niveau van de stad of regio een grote(re) weerklank, niet alleen in de pers maar ook bij het publiek. Ook bij het inspelen op landelijke evenementen profiteer je van die schaalvergroting.

Dat dergelijke evenementen ook een gunstig effect hebben op de naambekendheid, hoeft geen betoog. Denken we bvb. aan de Afrekeningfuiven van Studio Brussel, die ervoor moeten zorgen dat jongeren massaal hun top 3 van favoriete nummers bezorgen aan deze zender. Sommige evenementen hebben ook een sensibiliserend karakter, zoals bvb. de Week van Vervoering om het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren. 

 1. Promotionele evenementen onderscheiden zich van artistieke evenementen door de keuze van de primaire doelstelling. Waar artistieke evenementen in de eerste plaats een bepaalde artistieke visie willen uitdragen, is de eerste functie van promotionele evenementen om iets te promoten. Natuurlijk is ook bij een promotioneel evenement de artistieke kwaliteit van belang. Het is immers promotie voor een bepaalde cultuurorganisatie, een sector, of het lokale cultuurleven van een gemeente of regio. Een promotioneel evenement is bedoeld als een laagdrempelige kennismaking. De volledige aanpak, waaronder ook de programmering, dient mede door deze bril bekeken te worden.
   
 2. Er worden in Vlaanderen ook een aantal (sectoriĆ«le) landelijke evenementen georganiseerd met een sterke lokale verankering. Tal van gemeenten, regio's en cultuurorganisaties participeren aan Open Monumentendag, de Week van de Amateurkunsten, Erfgoeddag, Bibliotheekweek of de Week van de Smaak. Je treintje vasthaken aan dergelijke overkoepelende evenementen heeft voordelen op vlak van geloofwaardigheid, promotie en persaandacht.
   
 3. Culturele stadsfestivals of cultuurweekends volgen bovenstaande gedachtegang. In tegenstelling tot kunstenfestivals willen ze in de eerste plaats een laagdrempelige kennismaking zijn met de lokale cultuurorganisaties. Laagdrempeligheid betekent geen knieval voor vervlakking, een hoogwaardige programmering is een noodzaak voor een geslaagd evenement. Het betekent wel dat bij de programmering bewust nagedacht wordt hoe de drempels zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. Zoals de naam het zegt, spelen culturele stadsfestivals zich af tegen het decor van de stad of gemeente. Over het algemeen is zijn er zowel activiteiten in de buitenlucht of op ongewone plekken als in de cultuurhuizen zelf. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om het publiek aan te sporen tot herhaalbezoek van de lokale culturele organisaties.
   
 4. Hetzelfde geldt voor inspelen op de seizoenstart in september. Mede onder impuls van CultuurNet Vlaanderen grijpen steeds meer cultuurorganisaties en lokale overheden de maand september aan om het lokale cultuurleven in het zonnetje te zetten. Hoewel niet alle cultuurorganisaties in september het nieuwe seizoen op gang trekken, is dit voor veel mensen wel een breekpunt na de lange zomervakantie. Een ideale gelegenheid dus om het publiek terug warm te maken voor een portie cultuur. CultuurNet Vlaanderen ondersteunt dit alles met een Vlaamse communicatiecampagne waarin alle lokale initiatieven een plaatsje vinden.
   
 5. Cultuurevenementen kunnen ook heel lokaal ingebed worden, in stadswijken en districten. Hoewel de uitstraling meestal beperkter is, kan het effect bij de lokale bewoners heel groot zijn.