Jongeren

Categorie: 

Tags: 

Omschrijving: 


Naast speciale aandacht voor de doelgroep kinderen is ook een jongerencultuurbeleid nodig. Jongeren ontwikkelen volop hun smaak en interesses; wie ze in deze cruciale fase kan bereiken, doet de cultuursector van morgen een plezier.


Net als voor kinderen is ook voor jongeren de regionale factor erg van belang. Ze zijn minder afhankelijk van hun ouders voor de keuze van de activiteiten, maar zijn wel gelimiteerd in hun bewegingsvrijheid. Ofwel worden ze gebracht door de ouders, ofwel zijn ze aangewezen op het openbaar vervoer, de fiets of de benenwagen. 1. Het jongerenaanbod lijkt soms beperkt tot wat het jeugdhuis organiseert. Toch is dit niet de enige aanbieder van jongerenactiviteiten. Enerzijds blijven niet-professionele actoren vaak in de schaduw, hoewel ze soms een aanzienlijk deel van het lokale jongerenaanbod realiseren. Anderzijds is er soms weinig doorstroming van jongeren naar de cultuursector, hoewel er ook daar een sterke(re) synergie mogelijk is. Bundel het volledige jongerenaanbod op lokaal of regionaal niveau. Ontwikkel een gezamenlijke strategie in samenspraak met experts uit verschillende domeinen: cultuurdienst, jeugddienst, jeugdhuizen, jongerenorganisaties, cultuurorganisaties, … Overleg en ervaringsuitwisseling op lokaal of regionaal niveau kan daar belangrijke impulsen aan geven.
   

 2. Betrek vooral ook de jongeren zelf. Het rendement wordt vele malen groter in verhouding tot de energie die je er zelf in stopt. Laat jongeren mee de stijl bepalen van de jongerencommunicatie. Laat ze (een deel van) de website onderhouden. Geef ze de ruimte om te bloggen of laat ze video-interviews maken. Gebruik hun persoonlijke invloed op leeftijdsgenoten door ze hun favoriete cultuuractiviteiten te laten presenteren, of laat ze recensies maken van bezochte evenementen. Kortom, maak ze tot het gezicht van je jongereninformatie. Vertrouw jongeren het stuur toe en parkeer jezelf in de pitstop als mentor, coach en animator.
   

 3. De (voor)kennis bij jongeren over kunst en cultuur is meestal beperkt. In tegenstelling tot commerciële producten waar jongeren sneller gewonnen zijn voor iets onbekends, hebben ze qua kunst en cultuur eerder een mainstream- dan een avant-gardesmaak. Ze gaan op zoek naar culturele producten met een hoge herkenbaarheid. Profileer je aanpak in de eerste plaats op basis van hun smaakvoorkeuren en kennis. Spreek begrijpelijke taal, bied ruimte voor fuiven, muziek en 'commerciëler' aanbod en gebruik dit als eerste opstap om ze ook naar minder vanzelfsprekend cultuuraanbod toe te leiden.
   

 4. Drukwerk blijft een essentieel element voor een geslaagde jongeren-cultuurcampagne. Zeker wanneer je mikt op een verruiming van je doelpubliek zijn flyers, posters en free cards wervende communicatiemiddelen die zich niet zomaar door elektronische kanalen laten vervangen. Desondanks vallen digitale toepassingen ook zeer sterk in de smaak van het jonge volkje. Samen werken aan één goede jongerenportaalsite en e-zine voor de gemeente of regio is nuttiger dan een overdaad aan ondoelmatige jongerencommunicatie van verschillende organisaties voor wie jongeren niet de hoofddoelgroep is.
   

 5. Als er één doelgroep is gebaat bij korting als duwtje in de rug, zijn het de jongeren wel. Jongerenkortingen die mikken op een te groot segment van de doelgroep blijken echter minder effect te hebben. Link de kortingpas dan ook aan exclusieve acties voor een beperktere doelgroep. In plaats van iedereen tussen zestien en vijfentwintig een reductie toe te kennen, is het veel prikkelender om je te richten op alle meisjes die geboren zijn in mei en vervolgens weer op alle verliefde stelletjes of op jongeren uit een specifieke buurt. En waarom steeds opnieuw het warm water uitvinden? CJP, de nationale speler op vlak van jongeren en cultuur, is de ideale partner voor je jongerencommunicatie.
   

 6. Jongeren zijn late beslissers. Uit een onderzoek naar de vrijetijdsbeleving van Antwerpse jongeren (2001-2002) blijkt dat deze doelgroep hoogstens één dag op voorhand beslist of ze naar een concert, theatervoorstelling of museum zal gaan. Dit lijkt wel heel kort op de bal, maar de toekomst van jongeren is nu eenmaal hic et nunc. In steden met een ruim aanbod is een centrale last-minute ticketbalie lonend. Promoot dit als een plek waar je dagelijks langs kan voor een avontuurlijke avond.
   

 7. Authenticiteit is dé centrale waarde in het leven van jongeren. Het betekent dat je echt bent, dat je geen spelletjes speelt of een rol aanneemt. Behalve fake is niets nog fout. Jongeren zijn beducht voor al te opzichtige marketingtrucs. Neem daarom het taalgebruik van jongeren niet over. Dit maakt je verdacht. Tijd om de woordjes cool, tof, vet, fak, goeie shit, amazing, dope, great, hoppen, relaxed en worldshaking te schrappen en te vervangen door eerlijke spreektaal over wat je bij een voorstelling, tentoonstelling, boek, concert te zien, te lezen of te horen zal krijgen.
   

 8. Iets winnen of iets krijgen vinden jongeren fantastisch. Met één goede opvallende wedstrijd of actie krijg je vaak meer jongeren over de drempel dan met continue maar weinig opvallende communicatie. Denk na hoe je samen met partnerorganisaties een interessant prijzenpakket kunt maken. Speel ook in op markante gebeurtenissen in het jaar of in het leven van jongeren. Grijp Valentijn aan om iets romantisch te doen. Organiseer een openingsevenement om het begin van het schooljaar in te luiden en een feest na de examens.
   

 9. Exclusiviteit is een krachtig verkoopargument. Zorg dat je collectieve acties en wedstrijden jongeren een VIP-gevoel geven. Nodig ze uit voor een drink met hun helden. Leid ze bij nacht en ontij rond in de catacomben van het cultuurcentrum. Verras ze met een gesigneerde poster van hun lievelingsband. Nodig hen met hun vrienden uit op hun verjaardag…Stuur ze een brief! Jongeren krijgen zelden post op naam. Campagnemateriaal, hen toegestuurd in een handgeschreven omslag, geeft hen het gevoel bijzonder te zijn.
   

 10. Jongeren verwijzen de televisie meer en meer naar het tweede plan, om meer tijd te besteden aan internet en games. Het belang van televisie in het leven van jongeren neemt af naarmate ze ouder worden. Toch blijft het vooralsnog een van de krachtigste media, met daarenboven een onmiskenbare geloofwaardigheid bij jongeren. Culturele events, via televisie gepromoot, verwerven snel een grote credibiliteit. Meestal zijn televisiespots te duur voor cultuurinstellingen, maar een collectieve televisiespot is misschien wel haalbaar. Overigens zijn ook televisiezenders op zoek naar events waar ze in contact kunnen komen met hun doelpubliek.