Leefstijlprofielen

Categorie: 

Tags: 

Zelf mee aan de slag: 

Omschrijving: 

Een nieuwe vorm van segmenteren is de opdeling in leefstijl- of smaakprofielen. Hierbij gaan we na op welke manier cultuur en ander vrijetijdsaanbod een plaats inneemt in het dagelijkse leven van potentiële deelnemers.


Onderzoek toont aan hoe aspecten van cultuurinteresse worden geassocieerd met patronen in andere keuzes, gedragingen en houdingen. Deze segmenteringsmethode probalistisch en niet deterministisch van opzet. Dit houdt in dat we kijken naar de mogelijke samenhang tussen verschillende indicatoren. Daarbij willen we uitdrukkelijk niet vervallen in ‘hokjesdenken’. We reiken je de profielen daarentegen aan als houvast om segmenten in je potentieel publiek te ontdekken en zo je communicatie en campagnes vorm te geven.


Vishalakshi Roy (Audiences Central) en cultuursociologe Maya Caen (UGent) presenteerden op het UiTforum in november 2010 hun onderzoeksresultaten over leefstijlprofielen in respectievelijk de UK en Vlaanderen.


Leefstijlprofielen in de UK


Het segmentatiemodel ‘Arts audiences: insight’ deelt de Britten op in 13  verschillende profielen. De opdeling werd gemaakt aan de hand van drie factoren:  1. de intensiteit waarmee ze participeren

  2. de specifieke interesses in bepaalde cultuurvormen

  3. de voorkeur voor ‘gaan kijken’ of ‘zelf doen’

Elk profiel heeft een specifiek patroon van gedrag en attitude tegenover kunst en cultuur. Socio-demografische en andere leefstijlvariabelen zoals media- en koopgedrag voeden de kijk op participatie, niet omgekeerd. Voor culturele organisaties in de UK is ‘Audiences Insight’ een waardevol instrument om na te gaan welk doelpubliek ze wel en (nog) niet bereiken en waarom. 


Leefstijlprofielen in Vlaanderen


Maya Caen gaat op een gelijkaardige manier te werk voor de segmentering volgens leefstijlprofielen in Vlaanderen. Ze verdeelt op basis van de grootschalige participatiesurvey 2003-2004 de Vlaamse bevolking op in 7 profielen volgens de participatiegraad en attitudinale leefstijlindicatoren zoals voorkeuren, verwachtingspatronen en drempels. Samen met John Lievens (UGent)  legt ze haar onderzoek naast ‘Audiences Insight’ en komt tot een meer verfijnd segmentatiemodel dat nog meer inzichten geeft in de smaken van de Vlaamse bevolking.