Om in actie te schieten heeft het publiek "triggers" nodig. Acties en wedstrijden kunnen zorgen voor de nodige prikkels.
Onderzoek helpt om inzicht te krijgen in je publiek, maar het is een dure aangelegenheid. Waarom het nochtans niet onbelangrijk is om te investeren in (collectief) onderzoek, lees je hier.
Wie vroeg kennis maakt met cultuur, maakt ook op de latere leeftijd meer kans om aan cultuur vaak te participeren.
Wie als kind in aanraking komt met cultuur, heeft meer kans om ook op later actief aan cultuur te doen. En de kans op latere participatie is groter wanneer de kennismaking met de ouders gebeurt.
De demografische evolutie plaatst lokale besturen en culturele organisaties de komende jaren voor een fundamentele uitdaging: de grote en nog steeds toenemende etnische diversiteit.
Een cultuurbeleid voor jongeren is nodig: wie jongeren in deze cruciale levensfase waarin ze volop hun smaak en interesses ontwikkelen kan bereiken, doet de cultuursector van morgen een plezier.
Uit alle onderzoek blijkt dat cultuurparticipatie een verhaal is van "jong geleerd, oud gedaan".
Passen hebben, al dan niet onderliggend, veelal een doelgroepgerichte focus en bieden korting voor verschillende locaties en initiatieven
Culturele stadsfestivals willen in de eerste plaats een laagdrempelige kennismaking zijn met het lokale cultuurleven.
Inspelen op landelijke evenementen loont de moeite: het algemeen concept wordt voor je uitgetekend en je surft mee op de ruimere bekendheid.

Pagina's