Promotie

Om in actie te schieten heeft het publiek "triggers" nodig. Acties en wedstrijden kunnen zorgen voor de nodige prikkels.
Culturele stadsfestivals willen in de eerste plaats een laagdrempelige kennismaking zijn met het lokale cultuurleven.
Inspelen op landelijke evenementen loont de moeite: het algemeen concept wordt voor je uitgetekend en je surft mee op de ruimere bekendheid.
Van een geslaagd promotioneel evenement gaat een grote wervende kracht uit.
Om in actie te schieten heeft het publiek 'triggers' nodig. Een kalender met een opsomming van data, namen en locaties volstaat daar overduidelijk niet voor.
Direct marketing en Customer Relations Management (CRM) zijn twee termen die te maken hebben met een individuele benadering van het publiek.