Segmentatie en doelgroepen

Wie als kind in aanraking komt met cultuur, heeft meer kans om ook op later actief aan cultuur te doen. En de kans op latere participatie is groter wanneer de kennismaking met de ouders gebeurt.
De demografische evolutie plaatst lokale besturen en culturele organisaties de komende jaren voor een fundamentele uitdaging: de grote en nog steeds toenemende etnische diversiteit.
Een cultuurbeleid voor jongeren is nodig: wie jongeren in deze cruciale levensfase waarin ze volop hun smaak en interesses ontwikkelen kan bereiken, doet de cultuursector van morgen een plezier.
Uit alle onderzoek blijkt dat cultuurparticipatie een verhaal is van "jong geleerd, oud gedaan".
Door je publiek te segemteren volgens leefstijl- of smaakprofielen, kom je te weten welke plaats cultuur en ander vrijetijdsaanbod inneemt in het dagelijkse leven van potentiële deelnemers.
Segmentatiemethodes maken het mogelijk om je strategie en middelen beter toe te spitsen op specifieke groepen potentieel publiek.
Direct marketing en Customer Relations Management (CRM) zijn twee termen die te maken hebben met een individuele benadering van het publiek.
Niet alleen voor cultuuraanbod maar ook voor collectieve cultuurcommunicatie is een goede afbakening van het doelpubliek noodzakelijk.