Strategie

Het cultuur- en vrijetijdsleven maakt je stad, gemeente of regio al of niet aantrekkelijk. Het loont dus zeker de moeite om na te denken over je profiel, over wat je wil uitstralen en hoe je dat doet.
Identiteit, positionering en imago zijn drie begrippen die heel nauw met elkaar verweven zijn. Het gaat om wie je bent, hoe je je verhoudt ten opzichte van anderen en wat je wil uitstralen.
Na het bepalen van de identiteit, de positionering en het imago van de gemeente of regio komt de volgende stap: dit visualiseren aan de hand van een passende huisstijl.
Door duidelijke strategie(├źn) te hanteren en alle acties op die gekozen aanpak af te stemmen, vergroot je de kans om de cultuurparticipatie van het publiek te bevorderen. Lees hier hoe dat komt.
Om te weten waar te beginnen en om de effecten van je acties te evalueren, is onderzoek en monitoring een absolute noodzaak.
Hoewel het verleidelijk is om direct de handen uit de mouwen te steken en (samen) aan de slag te gaan, is het van groot belang op de langetermijnvisie uit te bouwen.
Het is zinvol om niet alleen binnen de gemeente na te denken over samenwerking op vlak van cultuurcommunicatie maar ook regionaal, met een aantal aangrenzende gemeenten.
Samenwerking binnen een gemeente kan, net als regionale samenwerking, veel verschillende vormen aannemen.
Wie niet rijk is, moet creatief zijn. Omwille van de kleine budgetten is de slagkracht van cultuurorganisaties vaak beperkt. Samenwerking is een beproefde methode om de slagkracht te vergroten.