Achtergrond

Door CultuurNet bijeengesprokkelde achtergrondinformatie over...

Van een geslaagd promotioneel evenement gaat een grote wervende kracht uit.
Om in actie te schieten heeft het publiek 'triggers' nodig. Een kalender met een opsomming van data, namen en locaties volstaat daar overduidelijk niet voor.
Digitale culturele of vrijetijdsnieuwsbrieven of e-zines kennen een steile opmars. De technologie wordt ook steeds toegankelijker en betaalbaarder.
Collectieve cultuur- en vrijetijdswebsites op niveau van een gemeente of regio bieden het publiek een brede toegangspoort tot het volledige aanbod in de gemeente of regio.
Dit onderdeel handelt over websites, e-zines en interactieve webtools.
Het cultuur- en vrijetijdsleven maakt je stad, gemeente of regio al of niet aantrekkelijk. Het loont dus zeker de moeite om na te denken over je profiel, over wat je wil uitstralen en hoe je dat doet.
Identiteit, positionering en imago zijn drie begrippen die heel nauw met elkaar verweven zijn. Het gaat om wie je bent, hoe je je verhoudt ten opzichte van anderen en wat je wil uitstralen.
Na het bepalen van de identiteit, de positionering en het imago van de gemeente of regio komt de volgende stap: dit visualiseren aan de hand van een passende huisstijl.
Wat is de plaats die jouw gemeente in de gemeentelijke communicatiekanalen besteed aan vrijetijdsaanbod? Wat is het beste: een apart UiTmagazine of de info integreren in bestaande infokanalen?
Door duidelijke strategie(ën) te hanteren en alle acties op die gekozen aanpak af te stemmen, vergroot je de kans om de cultuurparticipatie van het publiek te bevorderen. Lees hier hoe dat komt.

Pagina's