Achtergrond

Door CultuurNet bijeengesprokkelde achtergrondinformatie over...

Drukwerk is dé klassieke manier om te communiceren met je publiek. Ondanks het oprukken van digitale communicatie, blijven folders en affiches, kalenders en magazines een belangrijke plaats...
Door je publiek te segemteren volgens leefstijl- of smaakprofielen, kom je te weten welke plaats cultuur en ander vrijetijdsaanbod inneemt in het dagelijkse leven van potentiële deelnemers.
Segmentatiemethodes maken het mogelijk om je strategie en middelen beter toe te spitsen op specifieke groepen potentieel publiek.
Ongeveer 80% van het publiek verplaatst zich niet verder dan 30 km voor een voorstelling. Net daarom zijn steden en gemeentenhet best geplaatst om de potentiële deelnemer te informeren.
De regionale media zijn nog (te) vaak (te) onbekend terrein voor wie bezig is met cultuurcommunicatie.
Wie op lokaal of regionaal niveau aan collectieve cultuurcommunicatie doet, begeeft zich willens nillens op het terrein van pers en media. Zie je de pers als concurrent of eventueel als partner?
Audiovisuele media zijn lang buiten het bereik gebleven van zowel de vrijetijdssector als veel lokale besturen.
Direct marketing en Customer Relations Management (CRM) zijn twee termen die te maken hebben met een individuele benadering van het publiek.
Niet alleen voor cultuuraanbod maar ook voor collectieve cultuurcommunicatie is een goede afbakening van het doelpubliek noodzakelijk.
Toegankelijkheid is een belangrijk aspect van zowel communicatie en promotie als onthaal.

Pagina's