Lokale survey: bevolkings- of publieksonderzoek

Ken je publiek! Wat zijn de participatievoorkeuren en –drempels van je bevolking? Welke informatiekanalen gebruiken ze? Hoe evalueren ze je beleid en wat zouden ze graag anders zien?

Type: 

Categorie: 

Tags: 

Voordelen: 

  • krijg een gedetailleerd zicht op de participatievoorkeuren en -drempels binnen je bevolking of bestaand publiek
  • detecteer de verdeling van de leefstijlprofielen binnen je bevolking
  • onderbouw je beleid met een wetenschappelijke basis
  • evalueer het gevoerde beleid (bij herhaling van de survey)

 

Geef een gezicht aan je bevolking of bestaand publiek: bepaal hun participatievoorkeuren en –drempels en krijg zicht op de informatiekanalen die ze gebruiken om zich te informeren over het vrijetijdsaanbod. Welke segmenten op basis van leefstijl kan je onderscheiden? Hoe evalueren ze je beleid en wat zouden ze graag anders of beter zien?

De participatiesurvey (www.participatiesurvey.be) gaf de deelnemer aan het Vlaamse vrijetijdsaanbod een gezicht. Nu is het technisch en financieel haalbaar om ook op lokaal niveau dergelijke grootschalige bevraging te organiseren.

In samenwerking met de Universiteit Gent werkten we een methodologie uit die nauw aansluit bij het opzet van de Vlaamse participatiesurvey. Kies een representatieve groep uit je bevolking of bestaande gebruikers en nodig ze uit om een vragenlijst in te vullen. De opbouw en de thema’s van de vragenlijst sluiten nauw aan bij de beproefde aanpak van de Vlaamse survey.

Wij ondersteunen je om de online survey op te zetten, via een herkenbaar webadres zoals www.vrijetijdsbevraging.be/aalst.

Zo krijg je wetenschappelijk onderbouwde resultaten. In de vorm van bevolkingsonderzoek geef je een gezicht aan wie deelneemt en wie dat nog niet of nog maar weinig doet. Je weet meteen waarop je hen moet aanspreken om hen straks meer te laten deelnemen. Voer je de bevraging bij je bestaande publiek, dan weet je straks hoe je hen kan bewegen om meer van je aanbod te proeven en al eens de vertrouwde paden te verlaten.

Al deze bevindingen en analyses vormen de ideale basis om je participatiebeleid en dienstverlening uit te tekenen, bijvoorbeeld aan de hand van onze toolkit De blik op cultuur.

Stap voor stap:

1. Bepaling van het onderzoeksopzet
2. Opmaak van een retroplanning
3. Trekken van een steekproef (bevolking of publiek)
4. Vragenlijst samenstellen (o.m. toevoegen van specifieke vragen)
5. Opmaak uitnodigingsbrieven en online bevragingstool
6. Mailing uitnodiging tot deelname aan bevraging
7. Herhalingsmailing
8. Verwerking van de resultaten
9. Analyse van de resultaten en formulering van beleidsaanbevelingen
10. Vertaling in beleid en acties

  

We helpen je graag bij het toepassen van dit gereedschap. Via dit formulier kan je begeleiding op maat aanvragen.

Vereist: 

  • budget voor de online survey, de mailings en de verwerking en analyse