UiTdatabank: informatieverzameling en -verrijking

Je wil de vrijetijdsactiviteiten in je gemeente makkelijker in kaart brengen en ze vervolgens promoten via de gemeentelijke website en het infoblad. De UiTdatabank is de ideale oplossing en is bovendien gratis.

Type: 

Categorie: 

Tags: 

Voordelen: 


  • geen zware investering en ontwikkelingstijd voor een eigen evenementendatabank

  • slechts één keer (laten) invoeren om je eigen kanalen te voeden (website, infoblad, infoschermen…)

  • ingevoerde activiteiten verschijnen meteen ook op tientallen andere kanalen

Het is belangrijk voor UiTpartners dat alle verenigingen en organisatoren uit de eigen gemeente/regio gebruik maken van de UiTdatabank. Het nastreven van zo kwalitatief mogelijk ingevoerde cultuur- en vrijetijdsinformatie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van je gemeente en CultuurNet Vlaanderen. Het is bovendien één van de voorwaarden om UiTpartner te worden.


We bieden je al het nodige om de verenigingen en organisatoren in jouw gemeente te stimuleren om hun activiteiten in te voeren in de UiTdatabank.


Eens een activiteit is ingevoerd, hou jij als moderator of validator alles onder controle en kan je de invoer verrijken door bijvoorbeeld trefwoorden aan activiteiten toe te voegen. Die kan je gebruiken om activiteiten gericht in de kijker te zetten.


 


Stap voor stap:


1. Activiteitenverzamelingsplan


Model contentverzamelingsplan staat in de leidraad


2. Stimuleer invoerders tot invoer en organiseer een infosessie


Modellen oproep invoer in UiTdatabank en tips voor oganisatie van een infosessie staan in de leidraad


3. Kwaliteitscontrole / moderatie


Zie handleiding in leidraad


4. Verrijk de invoer


Uitleg bij toevoegen van tags en markers in de leidraad


5. Publiceer een agenda (optionele stap).


Zie ook gereedschap UiTinPrint


6. Analyse gegevensverzameling


Uitleg over partnerrapporten in de leidraad


 


- Ga zelf aan de slag met dit gereedschap: download de leidraad en krijg zicht op hoe je stap voor stap te werk kan gaan.
- Basisbegeleiding bij het toepassen van deze tool is inbegrepen in het lidmaatschap van het UiTnetwerk. Contacteer hiervoor je partnermedewerker.

Vereist: 


  • de nodige inspanningen om je lokale organisatoren tot invoer te stimuleren

  • in functie van je grootte één of meerdere moderatoren/validatoren om de nodige kwaliteitscontrole (en eventuele verrijking) te doen