UiT in Asse

Omschrijving: 

Asse is UiTpartner sinds 2008.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Gemeenteplein 1
Asse 1730

Telefoon: 

02 454 19 94

E-mail: 

info@asse.be

Contactperso(o)n(en):