UiT in Assenede

Omschrijving: 

Assenede is UiTpartner sinds 2009.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Kasteelstraat 3
Assenede 9960

Telefoon: 

09 341 95 95

Contactperso(o)n(en):