UiT in Beersel

Omschrijving: 

Beersel is UiTpartner sinds 2009.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Alsembergsesteenweg 1046
Beersel 1653

Telefoon: 

02 359 17 17

E-mail: 

info@beersel.be

Contactperso(o)n(en):