UiT in Boechout

Omschrijving: 

Boechout is UiTpartner sinds 2009.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Heuvelstraat 91
Boechout 2530

Telefoon: 

03 460 06 11

E-mail: 

info@boechout.be

Contactperso(o)n(en):