UiT in Bornem

Omschrijving: 

Bornem is UiTpartner sinds 2010.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Hingenesteenweg 13
Bornem 2880

Telefoon: 

03 890 69 00

E-mail: 

gemeentebestuur@bornem.be

Contactperso(o)n(en):