UiT in Bree

Omschrijving: 

UiTpartner sinds 2010

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Stadsplein 1
Bree 3960

E-mail: 

cultuur@bree.be

Contactperso(o)n(en):