UiT in Brugge

Omschrijving: 

Brugge is UiTpartner sinds 2009.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Burg 12
Brugge 8000

Telefoon: 

050 44 81 13

Contactperso(o)n(en):