UiT in Buggenhout

Omschrijving: 

Buggenhout werd UiTpartner in 2016

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

2 Nieuwstraat
Buggenhout 9255

E-mail: 

052/33 95 11

Contactperso(o)n(en): 

Henk Vande Velde, afdelingshoofd vrije tijd, 052/33 84 50, henk.vandevelde@buggenhout.be