UiT in De Pinte

Omschrijving: 

De Pinte is UiTpartner sinds 2011.

 

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Koning Albertlaan 1
De Pinte 9840

Telefoon: 

09 280 80 80

Contactperso(o)n(en):