UiT in de provincie Antwerpen

Omschrijving: 

De provincie Antwerpen is UiTpartner sinds 2008.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Koningin Elisabethlei 22
Antwerpen 2018

Contactperso(o)n(en): 

Annelies Dalemans, Team beleid - adviseur, stafdienst departement cultuur, 03/240 51 76, annelies.dalemans@admin.provant.be