UiT in Duffel

Omschrijving: 

Duffel is UiTpartner sinds 2010.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Gemeentestraat 21
Duffel 2570

Telefoon: 

015 31 12 02

E-mail: 

cultuurdienst@duffel.be

Contactperso(o)n(en):