UiT in Gent

Omschrijving: 

Gent is UiTpartner sinds 2009.

 

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Botermarkt 1
Gent 9000

Telefoon: 

09 266 50 00

Contactperso(o)n(en):