UiT in Grimbergen

Omschrijving: 

Grimbergen is UiTpartner sinds 2010.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Prinsenstraat 3
Grimbergen 1850

Telefoon: 

02 260 12 11

Contactperso(o)n(en):