UiT in Halle

Omschrijving: 

Halle is UiTpartners sinds 2012.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Oudstrijdersplein 18
Halle 1500

Telefoon: 

02 363 22 1

E-mail: 

info@halle.be

Contactperso(o)n(en):