UiT in Herent

Omschrijving: 

Herent is UiTpartner sinds 2013

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

De Kouter - Het Huis van de Gemeente, Spoorwegstraat 6
Herent 3020

Telefoon: 

016 85 30 20

E-mail: 

steve.stroobants@herent.be

Contactperso(o)n(en): 

Steve Stroobants, Wnd. diensthoofd vrije tijd, T 0472 805 805