UiT in Herne

Omschrijving: 

Herne is UiTpartner sinds 2008.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Centrum 17
Herne 1540

Telefoon: 

02 397 11 50

Contactperso(o)n(en):