UiT in Herselt

Omschrijving: 

Herselt is UiTparnter sinds 2009.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Kerkstraat 1
Herselt 2230

Telefoon: 

014 53 98 00

E-mail: 

cultuur@herselt.be

Contactperso(o)n(en):