UiT in Hoeilaart

Omschrijving: 

Hoeilaart is UiTpartner sinds 2010.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Willem Eggerickxstraat
Hoeilaart 1560

Telefoon: 

02 658 28 40

Contactperso(o)n(en):