UiT in Hulshout

Omschrijving: 

Hulshout is UiTpartner sinds 2014.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

prof. Dr. Vital Celenplein 2
2235 Hulshout 

Telefoon: 

015 22 40 11

E-mail: 

info@hulshout.be

Contactperso(o)n(en): 

An van der Borgth, Cultuurbeleidscoƶrdinator, An.VanderBorght@hulshout.be