UiT in Kortenberg

Omschrijving: 

Kortenberg is UiTpartner sinds 2009.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Dr. V. De Walsplein 30
Kortenberg 3070

Telefoon: 

02 755 22 00

E-mail: 

info@kortenberg.be

Contactperso(o)n(en):