UiT in Kortrijk

Omschrijving: 

Kortrijk is UiTpartner sinds 2009.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

54 Grote Markt Kortrijk
Kortrijk 8500

Telefoon: 

056 27 70 00

Contactperso(o)n(en):