UiT in Lier

Omschrijving: 

Lier is UiTpartner sinds 2008.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Aarschotsesteenweg 3
Lier 2500

Telefoon: 

03 488 06 79

E-mail: 

uitinlier@lier.be

Contactperso(o)n(en):