UiT in Linkebeek

Omschrijving: 

Linkebeek is (als onderdele van vzw De Rand) UiTpartner sinds 2009.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Sint-SĂ©bastiaanstraat 14
Linkebeek 1630

Telefoon: 

02 380 77 51

Contactperso(o)n(en):