UiT in Lubbeek

Omschrijving: 

Lubbeek is UiTpartner sinds 2009.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Gellenberg 16
Lubbeek 3210

Telefoon: 

016 47 97 00

Contactperso(o)n(en):