UiT in Merchtem

Omschrijving: 

Merchtem is UiTpartner sinds 2014.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

1 Nieuwstraat
1785 Merchtem 1785

Telefoon: 

052 38 11 70

Contactperso(o)n(en): 

Guido Breckx, Cultuurfunctionaris, guido.breckx@merchtem.be, 052 38 11 81