UiT in Ninove

Omschrijving: 

Ninove is UiTpartner sinds 2009.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Centrumlaan 100
Ninove 9400

Telefoon: 

054 31 32 33

E-mail: 

stadsbestuur@ninove.be

Contactperso(o)n(en):