UiT in Oudenaarde

Omschrijving: 

Oudenaarde is UiTpartner sinds 2008.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Tussenmuren 17
Oudenaarde 9700

Telefoon: 

055 31 46 01

E-mail: 

stad@oudenaarde.be

Contactperso(o)n(en):