UiT in Ranst

Omschrijving: 

Ranst is UiTpartner sinds 2009.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Gustaaf Peetersstraat 7
Ranst 2520

Telefoon: 

03 485 79 69

E-mail: 

gemeente@ranst.be

Contactperso(o)n(en):