UiT in Roosdaal

Omschrijving: 

Roosdaal is UiTpartner sinds 2010.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Brusselstraat 15
Roosdaal 1760

Telefoon: 

054 31 78 00

Contactperso(o)n(en):