UiT in Schelle

Omschrijving: 

Schelle is UiTparnter sinds 2013.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Fabiolalaan 55
Schelle 2627

Telefoon: 

03 871 98 30

E-mail: 

info@schelle.be

Contactperso(o)n(en): 

Chris Kempenaers, 03 871 98 34, chris.kempenaers@schelle.be