UiT in Schilde

Omschrijving: 

Schilde is UiTpartner sinds 2011.

Type contact: 

UiTpartner

Type partner: 

Schaalgrootte: 

Locatie: 

Brasschaatsebaan 30
Schilde 2970

Telefoon: 

03 380 16 00

E-mail: 

info@schilde.be

Contactperso(o)n(en):